Τμήμα Νοσηλευτικής

Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο

Πρόγραμμα Επικαιροποίησης Αποφοίτων

Πρόγραμμα Επικαιροποίησης Γνώσεων Αποφοίτων ΑΕΙ
Πρακτική Βασισμένη σε Ενδείξεις στην Νοσηλευτική  

Υλοποίηση: 2014-2015
Επιστημονικά Υπεύθυνη : Σταυροπούλου Αρετή, επίκουρη καθηγήτρια
Χρηματοδότηση : Το έργο  υλοποιήθηκε στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» και συγχρηματοδοτήθηκε από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο – ΕΚΤ)  και από εθνικούς πόρους ΕΣΠΑ 2007-2013
Το Πρόγραμμα,  διάρκειας 100 ωρών, υλοποιήθηκε σε 3 κύκλους με συνολικά 8 τμήματα διδασκαλίας κατά το ακαδημαϊκό έτος 2014-15. 
Περιελάμβανε πέντε διδακτικές ενότητες: 
Χρήση Η/Υ στην πρακτική βασισμένη σε ενδείξεις  (10h)
Σχεδιασμός και υλοποίηση ερευνητικών μελετών (20h)
Αρχές της πρακτικής βασισμένης σε ενδείξεις (30h)
Αξιοποίηση και Εφαρμογή της πρακτικής βασισμένης σε ενδείξεις (20h)
Σενάρια κλινικών πρωτοκόλλων στην πρακτική βασισμένη σε ενδείξεις (20h)

Συνεργαζόμενα  Ιδρύματα
ΤΕΙ Αθήνας –Τμήμα Νοσηλευτικής
Υπεύθυνη Προγράμματος : Δρ. Κελέση Μάρθα

AΤΕΙ Θεσ/νίκης – Τμήμα Νοσηλευτικής
Υπεύθυνη Προγράμματος : Δρ. Μπελλάλη Θάλεια  

Από το Πρόγραμμα αποφοίτησαν 221 νοσηλευτές, σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη και Κρήτη, στους οποίους χορηγήθηκε πιστοποιητικό συνεχιζόμενης εκπαίδευσης (30 ΕCTS). Το πρόγραμμα συνολικά είχε μεγάλη επιτυχία, ενώ οι καταρτιζόμενοι παρακολούθησαν με ιδιαίτερο ενδιαφέρον.

Φωτογραφικό υλικό και άλλες πληροφορίες μπουρούν να βρεθούν στα επισυναπτόμενα

foto.docx