Τμήμα Νοσηλευτικής

Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο

Έρευνα για την Ποιότητα παροχής Υπηρεσιών στα Νοσοκομεία της Κρήτης

Έρευνα για την ποιότητας παροχής υπηρεσιών
στα Δημόσια Νοσοκομεία της Κρήτης.

Φορείς υλοποίησης : Τμήμα Νοσηλευτικής ΤΕΙ Κρήτης – Υγειονομική Περιφάρεια Κρήτης

Επιστημονικός Υπεύθυνος : Δρ. Μελάς Χρήστος

Χρόνος υλοποίησης : Οκτώβριος 2015 – Οκτώβριος 2018

Σκοπός : Πρόκειται για μια συγχρονική μελέτη που έχει στόχο να προσδιορίσει το επίπεδο ποιότητας περεχομένων υπηρεσιών στα Δημόσια Νοσοκομεία της Κρήτης, να εντοπίσει πιθανές αδυναμίες και διαφορές μεταξύ μονάδων στα θέματα ποιόηττας παρεχομένων υπηρεσιών, να προτείνει μέτρα παρεμβάσεων και βελτίωσης και τέλος να μετρήσει την αποτελεσματικότητα των μέτρων.

Η έρευνα πραγματοποιήθηκε στα πλαίσια εξωστρέφειας και συνεργασίας του τμήματος Νοσηλευτικης του ΤΕΙ Κρήτης και της 7ης Υγειονομικής Περιφέρειας Κρήτης. Μετά τις σχετικές εγκρίσεις, υπεγράφη μεταξύ των δύο φορέων συγκεκριμένο πλααίσιο συνεργασίας. Το έργο παρακολουθείτο από δύο επιτροπές, την Επιστημονική επιτροπή που παρακολουθεί τα θέματα που αφορούν την επιστημονική προσέγγιση και την Συντονιστική επιτροπή που παρακολουθεί το διαδικαστικό σκέλος του έργου.

Η έρευνα πραγματοποιήθηκε σε εθελοντική βάση, δίχως κόστος. Η διεξαγωγή της έρευνας ξεκίνησε με τηλεφωνικές συνεντευξεις στις 29/2/2016 με την συμμετοχή ομάδας δέκα σπουδαστών του τμήματος Νοσηλευτικής, έπειτα από κατάλληλη εκπαίδευση, ενώ στην επιστημονική επιτροπή συμμετείχαν ερευνητές μέλη του Εκπαιδευτικού Προσωπικού του τμήματος Νοσηλευτικής, εκπρόσωποι των γραφείων ποιότητας των Νοσοκομείων του Νομού Ηρακλείου, εκπρόσωπος της Ελληκής Στατιστικής Υπηρεσίας καθώς και Διευθυντικά στελέχη της Υγειονομικής Περιφέρειας Κρήτης.

Το τεύχος με τα ευρήματα της έρευνας, παραδόθηκε στην Διοίκηση της 7ης ΥΠΕ Κρήτης, ενώ ακολούθησε παρουσίαση των σημαντικότερων ευρημάτων στα μέλη της Ανώνττης Διοίκησης των Νοσοκομείων της Κρήτης. 

Τέλος, μικρό τμήμα των ευρημάτων της έρευνας παρουσιάστηκε σε ημερίδα από τον Δρ. Χ. Μελά που πραγματοποιήθηκε από την 7η ΥΠΕ Κρήτης στις 8/4/2017. 

Το πλαίσιο συνεργασίας όπως κοινοποιήθηκε από την 7η ΥΠΕ Κρήτης στο Υπουργείο Υγείας, το πρόγραμμα της ημερίδας, τα ευρήματα που ανακοινώθηκαν στην ημερίδα ακολουθούν στα επισυναπτόμενα.

Αναφορά στην Νέα Τηλεόραση

ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΗΜΕΡΙΔΑΣ
paroysiasi_ype.pdf