Τμήμα Νοσηλευτικής

Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο

Εκπαιδευτικές Εκδρομές

Το τμήμα Νοσηλευτικής εδώ και πολλά χρόνια έχει καθιερώσει τον θεσμό της ετήσιας εκδρομής. Η πρωτοβουλία αυτή οργανώνεται απο μέλη ΔΕΠ σε φιλική – ιδιωτική βάση (υπό την έννοια ότι δεν προηγούνται τυπικές διοικητικές ενέργειες ή εμπλοκή της διοίκησης του τμήματος) ενώ συμμετέχουν καθηγητές, διοικητικό και τεχνικό προσωπικό και φυσικά φοιτητές. Οι εκδρομές έχουν ψυχαγωγικό – εκπαιδευτικό χαρακτήρα, και είναι μια πολύ καλή ευκαιρία για σύσφιξη σχέσεων μεταξύ φοιτητών και προσωπικού. 

Μετάβαση στο περιεχόμενο