Τμήμα Νοσηλευτικής

Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο

XeMiBio

Τίτλος έργου: Η επίδραση των microRNAs που προέρχονται από τρόφιμα (xenomiRs) στην αναδιαμόρφωση του εξωκυττάριου χώρου και στo μικροβίωμα κατά τη διάρκεια κακοήθους μελανώματος – The impact of food-derived microRNAs (xenomiRs) in extracellular matrix remodeling and microbiota during malignant melanoma (XeMiBio)

Περιγραφή: Τα microRNAs των τροφίμων (xenomiRs) που προέρχονται τόσο από το ζωικό όσο και το φυτικό βασίλειο έχουν εντοπιστεί στον ανθρώπινο οργανισμό και φαίνεται ότι επηρεάζουν την γονιδιακή έκφραση. Τα microRNAs είναι σε θέση να ρυθμίζουν γονίδια που σχετίζονται με την αναδιαμόρφωση του εξωκυττάριου χώρου (ECM) καθώς και τη σύσταση του μικροβιώματος. Τόσο ο ECM όσο και το μικροβίωμα είναι κύριοι ρυθμιστές της ομοιόστασης των ιστών σε φυσιολογικές και παθολογικές καταστάσεις. Μεταξύ των διαφόρων ρυθμιστών του ECM, έχουμε περιγράψει προηγουμένως ότι η λυσυλ οξειδάση (LOX) και η πρωτεΐνη θερμικής καταπληξίας των 70kDa (HSP70) αυξάνονται σημαντικά κατά την πρόοδο και τη μετάσταση του καρκίνου. Σε προηγούμενη εργασία επισημάνθηκε ότι η αναστολή της LOX και της HSP70 προάγει την αναστολή της προόδου της νόσου μέσω της αναστολής της εναπόθεσης κολλαγόνου και της ρύθμισης του ανοσοποιητικού συστήματος. Ο στόχος αυτής της μελέτης είναι να εντοπίσει και να αξιολογήσει τα microRNAs που προέρχονται από τα τρόφιμα και που στοχεύουν τις LOX, HSP70 ή άλλα μόρια που ρυθμίζουν την αναδιαμόρφωση του ECM. Ιδιαίτερη έμφαση θα δοθεί στην εναπόθεση κολλαγόνου, που εκφράζεται από τα κύτταρα μελανώματος, καθώς και την επίδραση των microRNAs στο μικροβίωμα. Επιπλέον, θα αναπτυχθούν νανοσωματίδια γραφενίου/χιτοζάνης που θα μεταφέρουν το επιλεγμένο microRNA. Αυτά τα νανοσωματίδια θα χρησιμοποιηθούν ως σύστημα μεταφοράς φαρμάκων για την περαιτέρω αξιολόγηση των microRNAs σε μελλοντική in vivo μελέτη σε καρκινικό μοντέλο μελανώματος ποντικιού. Τέλος, αυτή η μελέτη θα παρέχει πληροφορίες σχετικά με τον αντίκτυπο της διατροφής από προϊόντα προστατευόμενων γεωγραφικών ενδείξεων στην υγεία, καθώς και κατά τη διάρκεια κακοήθους μελανώματος.

Μέλη Ερευνητικής Ομάδας (ΕΛΜΕΠΑ): Δρ. Μηνάς Μ. Στυλιανάκης, Επίκ. Καθηγητής – Δρ. Αθηνά Πατελάρου, Αναπλ. Καθηγήτρια.

Συντονιστής Έργου: Δρ. Νικόλαος Αφράτης, Επίκ. Καθηγητής (Τμήμα Αγροτικής Ανάπτυξης, Αγροδιατροφής και Διαχείρισης Φυσικών Πόρων – ΕΚΠΑ).

Συνεργαζόμενοι Φορείς: Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Weizmann Institute of Science (Prof. Irit Sagi).

Διάρκεια: 24 μήνες

Φορέας Χρηματοδότησης: Ελληνικό Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας (ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ) στο πλαίσιο της 2ης Προκήρυξη Ερευνητικών Έργων ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. για την Ενίσχυση Μελών ΔΕΠ και Ερευνητών/τριών.

 

 
 
 
 

 

Μετάβαση στο περιεχόμενο