Τμήμα Νοσηλευτικής

Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο

Πρόγραμμα Σπουδών

Πρόγραμμα Σπουδών

Το περιεχόμενο σπουδών του Τμήματος καλύπτει το γνωστικό αντικείμενο της Νοσηλευτικής επιστήμης, που απευθύνεται στον άνθρωπο, την οικογένεια και το κοινωνικό σύνολο και έχει ως στόχο την προαγωγή και διατήρηση της υγείας, την πρόληψη της νόσου, τη θεραπεία της ασθένειας και την αποκατάσταση της υγείας.
Το τμήμα Νοσηλευτικής, δίνει ιδιαίτερη σημασία στην διαρκή βελτίωση του προγράμματος σπουδών και στην ποιότητα, ώστε οι φοιτητές του τμήματος να αποκτούν αφενός ένα πολύ καλό επίπεδο ολοκληρωμένων θεωρητικών και πρακτικών γνώσεων και αφετέρου να αναπτύσσουν κατάλληλες δεξιότητες ώστε να μπορούν να παρέχουν υψηλού επιπέδου υπηρεσίες.
Το τμήμα Νοσηλευτικής ανανεώνει, εκσυγχρονίζει και επικαιροποιεί το πρόγραμμα σπουδών του ώστε να προσαρμόζεται στις διεθνείς εξελίξεις.
Για την αναθεώρηση του προγράμματος σπουδών, λαμβάνονται υπόψη οι αξιολογήσεις των φοιτητών, οι απόψεις επαγγελματιών υγείας από τον χώρο εφαρμογής, όπως και οι νέες επιστημονικές και ερευνητικές τάσεις που επικρατούν διεθνώς στον τομέα της Νοσηλευτικής.

Το προπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών, μπορεί να υλοποιηθεί σε τέσσερα Ακαδημαϊκά έτη, και περιλαμβάνει συνολικά 55 μαθήματα, εκ των οποίων τα 50 είναι υποχρεωτικά και τα 5 επιλογής. Εναλλακτικά, κάθε φοιτητής μπορεί να επιλέξει 4 μαθήματα επιλογής και εκπόνηση ερευνητικής εργασίας.

 

1ο Εξάμηνο 2ο Εξάμηνο
Υποχρεωτικά Υποχρεωτικά
Εισαγωγή στη Νοσηλευτική Επιστήμη Βασικές Αρχές Νοσηλευτικής
Ανατομία Ι Κοινοτική Νοσηλευτική I
Φυσιολογία I Ανατομία ΙΙ
Εισαγωγή στη Βιολογία του Κυττάρου Φυσιολογία ΙΙ
Εισαγωγή στην Πληροφορική Κλινική Μικροβιολογία – Έλεγχος Λοιμώξεων
Περιβαλλοντική Υγεία Βιοχημεία
Αναζήτηση Επιστημονικής Βιβλιογραφίας – Αρχές Επιστημονικής Συγγραφής και παρουσίασης

 

 

Επιλογής Υποχρεωτικά

Εισαγωγή στην Ψυχολογία Θεωρίες της Νοσηλευτικής Επιστήμης
  Συμβουλευτική – Επικοινωνία στη Νοσηλευτική
  Εφαρμογές Φύλλων Εργασίας στη Νοσηλευτική
  Κλινικές Δεξιότητες στη Νοσηλευτική


3ο Εξάμηνο


4ο Εξάμηνο

Υποχρεωτικά Υποχρεωτικά
Παθολογική Νοσηλευτική I Παθολογική Νοσηλευτική II
Χειρουργική Νοσηλευτική I Χειρουργική Νοσηλευτική II
Νοσηλευτική – Κλινική αξιολόγηση ασθενούς Μεθοδολογία της Έρευνας
Βασικές Αρχές Φαρμακολογίας στη Νοσηλευτική Νοσηλευτική Αποκατάσταση Χρονίων Πασχόντων
Εξατομικευμένη Φροντίδα-Νοσηλευτική Ακριβείας Συστήματα Νοσηλευτικής Φροντίδας
Παθολογία Επιδημιολογία


Επιλογής Υποχρεωτικά


Επιλογής Υποχρεωτικά

Διαχείριση Κρίσεων Ολοκληρωμένα Πληροφοριακά Συστήματα Υγείας
Αγγλική Ορολογία στις Επιστήμες Υγείας Διαπολιτισμική Νοσηλευτική
Περιεγχειρητική Νοσηλευτική Μεθοδολογία Ποιοτικής Έρευνας
Ασφάλεια Ασθενών Βιοηθική
Πρώτες Βοήθειες (για φοιτητές άλλων τμημάτων ΕΛΜΕΠΑ)  


5ο Εξάμηνο


6ο Εξάμηνο

Υποχρεωτικά Υποχρεωτικά
Παιδιατρική Νοσηλευτική Εντατική Νοσηλευτική Φροντίδα
Νοσηλευτική Μητρότητας Επείγουσα Νοσηλευτική – Α’ Βοήθειες
Βιοστατιστική Νοσηλευτική Καρδιαγγειακών Νοσημάτων
Ογκολογική Νοσηλευτική Πρακτική Βασισμένη στις Ενδείξεις
Αγωγή και Προαγωγή της Υγείας Νοσηλευτική Δημόσιας Υγείας
Νοσηλευτική Αναισθησιολογία Νοσηλευτική της Τρίτης Ηλικίας
  Πρωτοβάθμια και Κατ’ Οίκον Φροντίδα Υγείας


Επιλογής Υποχρεωτικά


Επιλογής Υποχρεωτικά

Νοσηλευτική της Οικογένειας Βάσεις Δεδομένων και Ιατρικός Φάκελος
Βιοϊατρική Περιβαλλοντική Νανοτεχνολογία Οργανωσιακή Συμπεριφορά και Διαχείριση Ανθρώπινου Δυναμικού στις Υπηρεσίες Υγείας και Πρόνοιας
Γενετική του Ανθρώπου Νευρολογική – Νευροχειρουργική Νοσηλευτική
Συμβουλευτική Εγκύων-Παιδιών – Εφήβων Εκπόνηση Ερευνητικής Εργασίας


7ο Εξάμηνο


8ο Εξάμηνο

Υποχρεωτικά Υποχρεωτικά
Κοινοτική Νοσηλευτική II Ανακουφιστική Νοσηλευτική
Μέθοδοι Διδασκαλίας στη Νοσηλευτική Οργάνωση και Διοίκηση Νοσηλευτικών Υπηρεσιών
Νοσηλευτική Ψυχικής Υγείας Κλινική Άσκηση – Χειρουργική Νοσηλευτική ΙΙ
Κλινική Άσκηση – Κοινοτική Νοσηλευτική Κλινική Άσκηση – Παθολογική Νοσηλευτική ΙΙ
Κλινική Άσκηση – Χειρουργική Νοσηλευτική Ι Κλινική Άσκηση – Ειδικά Τμήματα
Κλινική Άσκηση – Παθολογική Νοσηλευτική Ι  

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ – ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ
ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΞΟΜΟΙΩΣΗΣ-ΕΝΤΑΞΗΣ 2023-2024
ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΣΕΙΣ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΕΛΜΕΠΑ
Μετάβαση στο περιεχόμενο