Τμήμα Νοσηλευτικής

Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο

Πρόγραμμα Σπουδών

Πρόγραμμα Σπουδών

Το περιεχόμενο σπουδών του Τμήματος καλύπτει το γνωστικό αντικείμενο της Νοσηλευτικής επιστήμης, που απευθύνεται στον άνθρωπο, την οικογένεια και το κοινωνικό σύνολο και έχει ως στόχο την προαγωγή και διατήρηση της υγείας, την πρόληψη της νόσου, τη θεραπεία της ασθένειας και την αποκατάσταση της υγείας.

Στo πρόγραμμα σπουδών του τμήματος Νοσηλευτικής τα μαθήματα κατατάσσονται σε: Γενικής υποδομής, Ειδικής υποδομής – κορμού, μαθήματα ειδικότητας και προαιρετικά.

Το τμήμα Νοσηλευτικής, δίνει ιδιαίτερη σημασία στην διαρκή βελτίωση του προγράμματος σπουδών και στην ποιότητα, ώστε οι φοιτητές του τμήματος να αποκτούν αφενός ένα πολύ καλό επίπεδο ολοκληρωμένων θεωρητικών και πρακτικών γνώσεων και αφετέρου να αναπτύσσουν κατάλληλες δεξιότητες ώστε να μπορούν να παρέχουν υψηλού επιπέδου υπηρεσίες.

Το τμήμα Νοσηλευτικής ανανεώνει, εκσυγχρονίζει και επικαιροποιεί το πρόγραμμα σπουδών του ώστε να προσαρμόζεται στις διεθνείς εξελίξεις.

Για την αναθεώρηση του προγράμματος σπουδών, λαμβάνονται υπόψη οι αξιολογήσεις των φοιτητών, οι απόψεις επαγγελματιών υγείας από τον χώρο εφαρμογής, όπως και οι νέες επιστημονικές και ερευνητικές τάσεις που επικρατούν διεθνώς στον τομέα της Νοσηλευτικής.

Το προπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών, μπορεί να υλοποιηθεί σε τέσσερα Ακαδημαϊκά έτη, και περιλαμβάνει συνολικά 49 μαθήματα, εκ των οποίων τα 44 είναι υποχρεωτικά και τα 5 επιλογής. Εναλλακτικά, κάθε φοιτητής μπορεί να επιλέξει 4 μαθήματα επιλογής και εκπόνηση ερευνητικής εργασίας.

Εσωτερικός κανονισμός λειτουργίας του νέου Προγράμματος Σπουδών

Μελέτη Σκοπιμότητας_Βιωσιμότητας_ΠΠΣ Νοσηλευτικής

Επιχειρησιακό σχέδιο τετραετίας της ακαδημαϊκής μονάδας και του Προγράμματος Σπουδών

Πολιτική Ποιότητας του Τμήματος Νοσηλευτικής

Κανονισμός λειτουργίας θεσμού ακαδημαϊκού συμβούλου

Κανονισμός λειτουργίας μηχανισμού διαχείρισης παραπόνων και ενστάσεων φοιτητών

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ – ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ
ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΞΟΜΟΙΩΣΗΣ-ΕΝΤΑΞΗ
ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΣΕΙΣ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΕΛΜΕΠΑ

 

Για τα αναλυτικά περιγράμματα μαθημάτων του Προγράμματος Σπουδών ανά εξάμηνο πατήστε στους παρακάτω συνδέσμους:

Α_ΕΞΑΜΗΝΟ

Β_ΕΞΑΜΗΝΟ

Γ_ΕΞΑΜΗΝΟ

Δ_ΕΞΑΜΗΝΟ

Ε_ΕΞΑΜΗΝΟ

ΣΤ_ΕΞΑΜΗΝΟ

Ζ_ΕΞΑΜΗΝΟ

Η_ΕΞΑΜΗΝΟ