Τμήμα Νοσηλευτικής

Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο

Μέλη ΔΕΠ

 • EPIDEMIOLOGY- PUBLIC HEALTH
 • HEALTH PROMOTION- DISEASE PREVENTION
 • EVIDENCE BASED PRACTICE
 • Home-based Nursing care
 • Family and Community Nursing
 • Active and Healthy Ageing
 • MASS GATHERINGS
 • DISASTER MANAGMENT
 • PUBLIC HEALTH
 • EVIDENCE BASED PRACTICE
 • PRECISION HEALTHCARE
 • CLINICAL NURSING
 • Clinical Nursing
 • Chronic Diseases Management
 • Cardiac Nursing
 • Information Systems & Management
 • Technology Acceptance
 • Patient satisfaction

ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ

 

ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

 

Κωνσταντινίδης Θεοχάρης

harriskon@hmu.gr

ORCID | Scopus Author ID | Google Scholar ID

ΣΥΝΤΟΜΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

 • ONCOLOGY AND PALLIATIVE NURSING
 • CLINICAL NURSING
 • PUBLIC HEALTH
 • Intensive & emergency care nursing
 • Cardiovascular nursing
 • Perianesthesia care
 • Clinical Nursing
 • Intensive and critical care nursing
 • Evidence-based nursing practice
 • Clinical Nursing
 • Surgical Nursing
 • Periorative Nursing
 • Nanotechnology
 • Biomedical and Environmental Applications
 • Environmental Technology