Τμήμα Νοσηλευτικής

Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο

Πτυχιούχοι – απασχόληση

Οι πτυχιούχοι του Τμήματος Νοσηλευτικής φέρουν τον τίτλο «Νοσηλευτή–τρια» (παρ.2 άρθρο 5 του Ν.1579/85) και αποκτούν ειδικές επιστημονικές γνώσεις σε όλο το φάσμα της Νοσηλευτικής φροντίδας, ως πολυδύναμοι Νοσηλευτές γενικών καθηκόντων.

Οι Νοσηλευτές έχουν δικαίωμα απασχόλησης είτε ως στελέχη Νοσηλευτικών μονάδων στο Δημόσιο και Ιδιωτικό τομέα Υγείας, είτε ως αυτοαπασχολούμενοι σε όλο το φάσμα παροχής Νοσηλευτικής φροντίδας.

Οι τομείς απασχόλησης των Νοσηλευτών -τριών στη χώρα μας είναι η Πρωτοβάθμια φροντίδα Υγείας, η Δευτεροβάθμια και Τριτοβάθμια φροντίδα Υγείας-Περίθαλψη, η Εκπαίδευση, οι Ιδιωτικοί φορείς Υγείας,οι Οργανισμοί & Επιχειρήσεις.

Ο Νοσηλευτής αποτελεί τον κύριο και πρωταρχικό υπεύθυνο επιστήμονα στη λειτουργία και οργάνωση της Δευτεροβάθμιας και Τριτοβάθμιας φροντίδας Υγείας-Περίθαλψης και της Πρωτοβάθμιας φροντίδας Υγείας. Ο ρόλος του δεν περιορίζεται μόνο στη θεραπευτική παρέμβαση με σκοπό την αποκατάσταση της υγείας του ατόμου που έχει ήδη νοσήσει, αλλά επεκτείνεται κυρίως στις παρεμβάσεις εκείνες που έχουν σκοπό τη διατήρηση & προαγωγή της Υγείας

 

Μετάβαση στο περιεχόμενο