Τμήμα Νοσηλευτικής

Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο

Παροχές σε φοιτητές

Κατά την διάρκεια της φοίτησης τους οι φοιτητές μπορούν να έχουν πρόσβαση στα εξής:

  1. Δελτίο Φοιτητικού Εισιτηρίου (Πάσο): Το Δελτίο Φοιτητικού Εισιτηρίου (πάσο) χορηγείται σε όλους τους φοιτητές που εγγράφονται για πρώτο πτυχίο και ισχύει για όσα έτη διαρκεί η φοιτητική µέριµνα (όση είναι η διάρκεια της κανονικής φοίτησης προσαυξηµένη κατά 50%). Το ∆ελτίο Φοιτητικού Εισιτηρίου εξασφαλίζει έκπτωση στις αστικές και υπεραστικές συγκοινωνίες, στις σιδηροδροµικές και στις ακτοπλοϊκές συγκοινωνίες της χώρας καθώς επίσης και έκπτωση στα µουσεία και σε καλλιτεχνικές εκδηλώσεις. Το ∆ελτίο Φοιτητικού Εισιτηρίου παρέχεται μέσω της Ηλεκτρονικής  Υπηρεσίας Απόκτησης Ακαδημαϊκής Ταυτότητας του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων με την τεχνική υποστήριξη του Εθνικού Δικτύου Έρευνας και Τεχνολογίας (ΕΔΕΤ) μετά από έλεγχο των αιτήσεων που διεξάγεται από τη Γραμματεία του Τμήματος στην αρχή κάθε ακαδημαϊκού έτους.
  2. Σίτιση – Στέγαση: Στο χώρο του Μεσογειακού Πανεπιστημίου λειτουργεί εστιατόριο και κυλικείο όπου µπορεί κανείς να βρει σε ιδιαίτερα χαµηλές τιµές αναψυκτικά, ροφήµατα, πρόχειρο φαγητό αλλά και κανονικά γεύµατα. Οι σπουδαστές των οποίων οι οικογένειες έχουν µικρό ετήσιο εισόδηµα, δικαιούνται κάρτας σίτισης η οποία χορηγείται από το αρµόδιο Γραφείο Φοιτητικής Μέριµνας του Ιδρύµατος.
  3. Φοιτητική  εστία,  με σύγχρονες εγκαταστάσεις η  οποία  φιλοξενεί  περίπου 300 σπουδαστές. Οι όροι στέγασης στην εστία ανακοινώνονται από το Γραφείο Φοιτητικής Μέριµνας.
  4. Ασφάλιση – Υγειονομική Περίθαλψη: Το Τµήµα Περίθαλψης και Κοινωνικής Μέριµνας (Ιατρείο) του Μεσογειακού Πανεπιστημίου εκδίδει φοιτητικό βιβλιάριο περίθαλψης για την κάλυψη της Νοσοκοµειακής, Ιατροφαρµακευτικής και Οδοντιατρικής περίθαλψης των ανασφάλιστων φοιτητών, αυτών δηλαδή που δεν καλύπτονται από ασφαλιστικό φορέα των γονέων τους ή όσων δεν µπορούν να χρησιµοποιήσουν τυχόν υπάρχον οικογενειακό βιβλιάριο λόγω απόστασης.
  5. Το Πανεπιστήμιο εκδίδει επίσης Ευρωπαcκή Κάρτα Ασφάλισης Ασθένειας για τους φοιτητές που είναι ασφαλισµένοι στο Ίδρυμα όταν πρόκειται να µετακινηθούν στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης µε προγράµµατα ανταλλαγής σπουδαστών (π.χ. Erasmus κλπ).
  6. Βιβλιοθήκη: Λειτουργεί Βιβλιοθήκη για την εξυπηρέτηση των σκοπών έρευνας και διδασκαλίας του Ιδρύµατος και διαθέτει πλούσιο υλικό σε µεγάλη ποικιλία µορφών (βιβλία, περιοδικά, CD-ROM κλπ). Η Βιβλιοθήκη είναι ανοικτή για τους χρήστες, καθηµερινά από το πρωί µέχρι και το απόγευµα καθ’ όλη τη διάρκεια του ακαδηµαϊκού έτους. Οι φοιτητές έχουν δικαίωµα δανεισµού υλικού, µετά την απόκτηση κάρτας µέλους, η οποία εκδίδεται από την Βιβλιοθήκη. Στους χώρους της Βιβλιοθήκης λειτουργεί επίσης το Ηλεκτρονικό Αναγνωστήριο, το οποίο είναι ένας χώρος 10 θέσεων εργασίας, που εξυπηρετεί όσους επιθυµούν να ενηµερωθούν και να χρησιµοποιήσουν το υλικό της ηλεκτρονικής βιβλιοθήκης και των άλλων πηγών του διαδικτύου. ∆ικαίωµα χρήσης του Ηλεκτρονικού Αναγνωστηρίου έχουν όλα τα µέλη του Ιδρύµατος.
  7.  Εργαστήρια Ελέυθερης Χρήσης Υπολογιστών: Τα εργαστήρια ελεύθερης χρήσης του Τμήματος λειτουργούν πρωϊνές ώρες για την άσκηση των φοιτητών και την εκπόνηση εργασιών και στελεχώνονται από κατάλληλο προσωπικό για την αντιµετώπιση τυχόν προβληµάτων και επίλυση αποριών.
  8. Αθλητικές Εγκαταστάσεις: Το Πανεπιστήμιο διαθέτει πλήρες Γυµναστήριο. Συχνά διοργανώνονται εσωτερικά πρωταθλήµατα µεταξύ των τμημάτων ή των Σχολών, ενώ οµάδες του Τ.Ε.Ι. µετέχουν σε Πανελλήνια φοιτητικά πρωταθλήµατα. Οι φοιτητές µπορούν να εκπαιδευτούν στα ακόλουθα: 
  • Ποδόσφαιρο
  • Μπάσκετ
  • Βόλλεϋ
  • Κολύµπι
  • Υδατοσφαίριση
  • Πινγκ – Πόνγκ
  • Σκοποβολή
  • Πολεµικές Τέχνες
  • Παραδοσιακούς Χορούς
  • Σκάκι 
9. Ομαδικές και Δημιουργικές Δραστηριότητες: Στο Μεσογειακό Πανεπιστήμιο λειτούργησαν κατά καιρούς µε πρωτοβουλία  φοιτητών οι παρακάτω οµάδες, οι περισσότερες από τις οποίες υπάρχουν ακόµη σήµερα, αρκετά χρόνια µετά από την ίδρυση τους ενώ διαρκών ιδρύονται νέες ομάδες με πικοίλα ενδιαφέροντα:
  • Ραδιοφωνική οµάδα
  • Θεατρική οµάδα
  • Σκακιστική οµάδα
  • Λέσχη µοτοσικλετιστών
  • Μουσική Οµάδα
  • Οικολογική οµάδα
  • Φωτογραφική οµάδα
  • Ορειβατική οµάδα
  • Κινηµατογραφική οµάδα 
Διεθνή Προγράμματα – Εκπαιδευτικές Ανταλλαγές: Στα πλαίσια των Ευρωπαcκών προγραµµάτων, οι φοιτητές του Μεσογειακού Πανεπιστημίου µπορούν να µεταβούν για ένα εξάµηνο σε Ευρωπαcκές χώρες για την παρακολούθηση µαθηµάτων, για την εκπόνηση της Πτυχιακής τους εργασίας ή για την πρακτική τους άσκηση. Η µετάβαση αυτή γίνεται σύµφωνα µε τις διαδικασίες των εκπαιδευτικών ανταλλαγών για τον αντίστοιχο χρόνο. Πληροφορίες και βοήθεια στους φοιτητές παρέχονται από το Γραφείο ∆ιεθνών Σχέσεων του Τ.Ε.Ι.

Παρακάτω θα βρείτε πληροφορίες για διάφορα θέματα που αφορούν την φοιτητική ζωή.

Περιεχόμενο
Παροχές σε φοιτητές
Ακαδημαϊκό Έτος
Επαγγελματικά Δικαιώματα
Συνεργασίες με ξένα Πανεπιστήμια (ERASMUS)
 
 
 
Μετάβαση στο περιεχόμενο