Τμήμα Νοσηλευτικής

Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο

Ακαδημαϊκό Έτος

Διάρκεια Ακαδημαϊκού Έτους
 

Το ακαδημαϊκό έτος αρχίζει την 1η Σεπτεμβρίου κάθε έτους και λήγει την 31η Αυγούστου του επομένου. Το διδακτικό έτος αρχίζει την 1η Σεπτεμβρίου κάθε έτους, λήγει την 5η Ιουλίου του επομένου και περιλαμβάνει δύο αυτοτελείς διδακτικές περιόδους, τα διδακτικά εξάμηνα (χειμερινό και εαρινό εξάμηνο).

Η ακριβής ημερομηνία έναρξης και λήξης των μαθημάτων καθορίζεται κάθε χρόνο με απόφαση του Συμβουλίου του Πανεπιστημίου.

Κάθε διδακτικό εξάμηνο περιλαμβάνει τουλάχιστον 13 πλήρεις εβδομάδες για διδασκαλία και από δύο εξεταστικές περιόδους. Η δεύτερη εξεταστική περίοδος για το Χειμερινό και το Εαρινό εξάμηνο γίνεται το πρώτο δεκαπενθήμερο του Σεπτεμβρίου του επομένου διδακτικού έτους. Εάν ο αριθμός των ωρών διδασκαλίας που πραγματοποιήθηκαν σε ένα μάθημα είναι για οποιονδήποτε λόγο μικρότερος από τα 2/3 του προβλεπομένου στο πρόγραμμα σπουδών για όλο το διδακτικό εξάμηνο, το μάθημα αυτό θεωρείται ότι δεν διδάχθηκε.

Συνολική Διάρκεια Σπουδών

Η διάρκεια σπουδών στο Τμήμα Νοσηλευτικής είναι 8 εξάμηνα. Αναλυτικές οδηγίες για τα διδασκόμενα μαθήματα, την πρακτική άσκηση και την εκπόνηση πτυχιακών εργασιών μπορείτε να βρείτε στο πρόγραμμα σπουδών.
 
Εορτές – Αργίες – Διακοπές: 
 

 • Η Εθνική εορτή της 25ης Μαρτίου.
 • Η 28η Οκτωβρίου.
 • Η πρώτη και η δεύτερη ημέρα των Χριστουγέννων.
 • Η πρώτη του έτους.
 • Τα Θεοφάνεια (6 Ιανουαρίου).
 • Η Καθαρά Δευτέρα.
 • Η Μεγάλη Παρασκευή.
 • Το Μεγάλο Σάββατο.
 • Η Δευτέρα του Πάσχα.
 • Η 1η Μαϊου.
 • Η εορτή του Αγίου Πνεύματος.
 • Η εορτή Κοίμησης της Θεοτόκου (15 Αυγούστου).
 • Τα Σάββατα και οι Κυριακές.
 • Επίσης δεν διεξάγονται μαθήματα στις ακόλουθες ημερομηνίες:
 • Την 17η Νοεμβρίου.
 • Κατά τις διακοπές των Χριστουγέννων, δηλαδή από 24 Δεκεμβρίου έως και 2 Ιανουαρίου.
 • Κατά τις διακοπές του Πάσχα, δηλαδή από τη Μεγάλη Τετάρτη μέχρι και την Τετάρτη μετά το Πάσχα.
 • Στις 30 Ιανουαρίου, εορτή των Τριών Ιεραρχών.
 • Την 11η Νοεμβρίου, ημέρα εορτασμού του πολιούχου του Ηρακλείου Αγίου Μηνά.
 • Κατά τις διακοπές του καλοκαιριού που αρχίζουν την 6η Ιουλίου και τελειώνουν την 31η Αυγούστου.

Το Ακαδημαϊκό Ημερολόγιο του τρέχοντος έτους μπορείτε να το βρείτε εδώ

Μετάβαση στο περιεχόμενο