Τμήμα Νοσηλευτικής

Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο

Ψυχολογική Στήριξη Φοιτητών

Για την ψυχολογική και κοινωνική στήριξη των φοιτητών του ΕΛMΕΠΑ κατά την διάρκεια των σπουδών τους, λειτουργεί το ΚΕΝΤΡΟ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ και ΨΥΧΟΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου.

Η λειτουργία του κέντρου πλαισιώνεται από έμπειρους επαγγεγλατίες ψυχικής υγείας ενώ ζωτικό ρόλο παίζουν οι ομάδες των εθελοντών φοιτητών οι οποίοι αποτελούν το συνδετικό κρίκο ανάμεσα στο Κέντρο και τη φοιτητική κοινότητα. 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να βρούν τα στοιχεία επικοινωνίας με τους εθελοντές φοιτητές (επισυνάπτεται λίστα) από την Γραμματεία της Σχολής.

ΚΕΝΤΡΟ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ
ΕΘΕΛΟΝΤΕΣ