Τμήμα Νοσηλευτικής

Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο

ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ

Οι αιτήσεις υποβάλλονται μόνο ηλεκτρονικά μέσω της ιστοσελίδας του ΠΜΣ “Προηγμένη Κλινική Πρακτική στις Επιστήμες Υγείας” (https://mscebp.hmu.gr/) και πιο συγκεκριμένα από το μενού «φοιτητές» και στην συνέχεια «αίτηση υποψηφιότητας», σε προθεσμία που ανακοινώνεται σε ετήσια βάση από το Τμήμα.

Μετάβαση στο περιεχόμενο