Τμήμα Νοσηλευτικής

Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο

ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ 2021-2022

Οι αιτήσεις υποβάλλονται μόνο ηλεκτρονικά μέσω της ιστοσελίδας του ΠΜΣ “Προηγμένη Κλινική Πρακτική στις Επιστήμες Υγείας” (https://mscebp.hmu.gr/) και πιο συγκεκριμένα από το μενού «φοιτητές» και στην συνέχεια «αίτηση υποψηφιότητας» από τις 18 Ιουνίου έως 30  Ιουλίου 2021.