Τμήμα Νοσηλευτικής

Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο

Ερευνητικές Δραστηριότητες

Το τμήμα Νοσηλευτικής διενεργεί κυρίως εφαρμοσμένη ερευνα σε διάφορα επιστημονικά πεδία είτε αυτόνομα, είτε σε συνεργασία με άλλους επιστημονικούς φορείς.

 

Μετάβαση στο περιεχόμενο