Τμήμα Νοσηλευτικής

Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο

Διδακτορικές Σπουδές

Διδακτορική Έρευνα
Το Τμήμα Νοσηλευτικής ΕΛΜΕΠΑ, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις και τη νομοθεσία, παρέχει τη δυνατότητα διεξαγωγής διδακτορικής διατριβής. Η διδακτορική έρευνα θα πρέπει να συντελεί στην προαγωγή της επιστήμης και να είναι δημοσιεύσιμη σε υψηλού κύρους διεθνή συνέδρια και επιστημονικά περιοδικά.

Σκοπός
Σκοπός του τρίτου κύκλου σπουδών είναι η κατάρτιση και εκπαίδευση νέων επιστημόνων σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα ώστε να παράγουν τεκμηριωμένα πρωτότυπα ερευνητικά αποτελέσματα που συμβάλλουν στην προαγωγή της επιστήμης.

Πεδία Έρευνας
Η έρευνα στο Τμήμα συγκεντρώνεται κυρίως, χωρίς ωστόσο να εξαντλείται, στα παρακάτω πεδία:

 1. Πρόληψη, δημόσια υγεία και προαγωγή της υγείας.
 2. Τεκμηριωμένη κλινική πρακτική.
 3. Εκπαίδευση στις Eπιστήμες Yγείας.
 4. Διαχείριση χρόνιων νοσημάτων.
 5. Κοινοτική Νοσηλευτική και κατ’ οίκον φροντίδα.
 6. Κλινική Νοσηλευτική.
 7. Εξατομικευμένη φροντίδα.
 8. Επιδημιολογία και Μεθοδολογία της έρευνας.
 9. Διοίκηση υπηρεσιών υγείας και ποιότητα φροντίδας.
 10. Πληροφορική της υγείας.
 11. Περιβαλλοντική Βιοϊατρική Νανοτεχνολογία


Στη συνέχεια μπορείτε να βρείτε πληροφορίες και έντυπα σχετικά με τις διδακτορικές σπουδές που προσφέρει το Τμήμα Νοσηλευτικής του ΕΛΜΕΠΑ.

Κανονισμός Διδακτορικών Σπουδών
Κανονισμός Διδακτορικών Σπουδών του Τμήματος Νοσηλευτικής του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου

Χρήσιμα έντυπα σχετικά με τις διδακτορικές σπουδές του Τμήματος
ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΑΠΟΔΟΧΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ Δ.Δ. ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΕΛΜΕΠΑ
ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗΣ ΔΙΑΤΡΙΒΗΣ
ΑΙΤΗΣΗ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΔΔ
ΑΙΤΗΣΗ (γενικη)
ΑΙΤΗΣΗ ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΔΔ
ΑΙΤΗΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΧΡΗΣΤΗ EMAIL VPN
ΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΛΛΑΓΗΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 7-ΜΕΛΟΥΣ
ΠΡΑΚΤΙΚΟ 7-ΜΕΛΟΥΣ ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΔΔ
ΟΡΙΣΜΟΣ 7-ΜΕΛΟΥΣ
ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΟΔΟΥ
ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ – ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΠΟΙΗΣΗ ΘΕΜΑΤΟΣ ΔΔ
ΔΙΑΚΟΠΗ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΜΕΛΟΥΣ 3 ΜΕΛΟΥΣ
ΔΙΑΚΟΠΗ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΔΔ ΤΟΥ ΥΠ
ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΟΥΣ 3ΜΕΛΟΥΣ
ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΟΥΣ 3 ΜΕΛΟΥΣ – ΕΠΙΒΛΕΠΟΝΤΟΣ
ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΔΔ
ΑΛΛΑΓΗ ΘΕΜΑΤΟΣ ΔΔ
ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ – ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΔΔ
ΑΙΤΗΣΗ ΟΡΚΟΜΩΣΙΑΣ

Μετάβαση στο περιεχόμενο