Τμήμα Νοσηλευτικής

Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο

Διοικητικό προσωπικό

Προϊσταμένη Γραμματείας Τμήματος

Γωνιανάκη-Χρονάκη Ευαγγελία,
Τηλέφωνο : 2810-379538
secretariat-nurs@hmu.gr
ego@hmu.gr

 

Κλωναρίδης Αντώνιος

Τηλέφωνο : 2810-379264
secretariat-nurs@hmu.gr
antkl@hmu.gr