Τμήμα Νοσηλευτικής

Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο

Διοικητικό προσωπικό

Προϊσταμένη Γραμματείας Τμήματος


Γωνιανάκη-Χρονάκη Ευαγγελία
Τηλέφωνο : 2810-379538
secretariat-nurs@hmu.gr
ego@hmu.gr

 


Κλωναρίδης Αντώνιος
Τηλέφωνο : 2810-379264
secretariat-nurs@hmu.gr
antkl@hmu.gr