Τμήμα Νοσηλευτικής

Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο

Χαιρετισμός Προέδρου – Ίδρυση – Ιστορικά στοιχεία τμήματος

ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

Το Τμήμα Νοσηλευτικής του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου (ΕΛΜΕΠΑ) λειτουργεί από το 2019 έχοντας επιτελέσει πολύ σημαντικό εκπαιδευτικό, κλινικό, ερευνητικό, και κοινωνικό έργο.

Στόχος του επιστημονικού δυναμικού του Τμήματος αποτελεί η παροχή άρτιας εκπαίδευσης στους φοιτητές και επαγγελματίες υγείας καθιστώντας τους ικανούς να αντιμετωπίσουν τα σύγχρονα προβλήματα υγείας του ανθρώπινου πληθυσμού.

Συνεχής επιδίωξη είναι η αντιμετώπιση των προβλημάτων υγείας κάτω από το πρίσμα της κριτικής και σύγχρονης σκέψης που στηρίζεται σε επιστημονικά ερευνητικά δεδομένα τα οποία σχετίζονται άμεσα με την πρόληψη, αντιμετώπιση και έρευνα των προβλημάτων υγείας.

Η συνεχιζόμενη εκπαίδευση και επιμόρφωση του υφιστάμενου δυναμικού του Τμήματος αλλά και η προσπάθεια για προσέλκυση νέου εξειδικευμένου επιστημονικού προσωπικού αποτελεί τη βάση για την εξασφάλιση ικανών στελεχών υγείας για το μέλλον.

Με ιδιαίτερη χαρά, σας καλωσορίζω στον ανανεωμένο διαδικτυακό ιστότοπο του Τμήματος Νοσηλευτικής.

 

Δρ. Αθηνά Πατελάρου

Αναπληρώτρια Καθηγήτρια

Πρόεδρος Τμήματος Νοσηλευτικής

 

Ίδρυση – Ιστορικά στοιχεία του Τμήματος

    • Το 1970 ιδρύθηκε το τμήμα στο πλαίσιο του Κέντρου Ανώτερης Τεχνικής Εκπαίδευσης Ηρακλείου (ΚΑΤΕ), με το ΝΔ 652/1970 ΦΕΚ Α 180.
    • Το 1977 τα ΚΑΤΕ μετατράπηκαν σε Κέντρα Ανωτέρας Τεχνικής και Επαγγελματικής Εκπαιδεύσεως(ΚΑΤΕΕ)- ΚΑΤΕΕ Ηρακλείου Κρήτης, με τον Ν 576/1977 ΦΕΚ Α 102.
    • Το 1983 ιδρύθηκαν τα Τεχνολογικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (ΤΕΙ) εντασσόμενα στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση-ΤΕΙ Ηρακλείου Κρήτης, με τον νόμο 1404/1983 ΦΕΚ Α 173.
    • Το 2007 τα ΤΕΙ εντάχθηκαν στον Τεχνολογικό Τομέα των Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων- ΑΤΕΙ Κρήτης, με τον νόμο 3549.
    • To 2019 το ΤΕΙ Κρήτης καταργήθηκε και μετεξελίχθηκε στο ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ. Το τμήμα Νοσηλευτικής, εντάθχηκε στο νέο Πανεπιστήμιο αναμορφώνοντας πλήρως το πρόγραμμά του.
Το τμήμα Νοσηλευτικής, σε όλη αυτή την πορεία των εξελίξεων λειτουργεί μέχρι σήμερα ενσωματώνοντας τις αλλαγές που προέβλεπε κάθε φορά το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο.

 

Μετάβαση στο περιεχόμενο