Τμήμα Νοσηλευτικής

Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο

Διοίκηση Τμήματος

Πρόεδρος Τμήματος 
Δρ. Πατελάρου Αθηνά
Αναπληρώτρια Καθηγήτρια
apatelarou@hmu.gr

Αναπληρωτής Πρόεδρος Τμήματος 
Δρ. Γιακουμιδάκης Κωνσταντίνος
Αναπληρωτής Καθηγητής
kongiakoumidakis@hmu.gr

Γενική Συνέλευση Τμήματος – Ημερομηνίες Διεξαγωγής Τακτικών Συνελεύσεων
Σύμφωνα με τη λειφθήσα απόφαση της 140ης/14-09-2023 Συνέλευσης του Τμήματος Νοσηλευτικής, οι τακτικές συνελεύσεις είναι οι κάτωθι:

Εξάμηνο

Μήνας

Ημέρα

Ώρα

Χειμερινό

Σεπτέμβριος

Τρίτη 26-09-2023

09:00πμ

Χειμερινό

Οκτώβριος

Τρίτη 17-10-2023

09:00πμ

Χειμερινό

Νοέμβριος

Τρίτη 14-11-2023

09:00πμ

Χειμερινό

Δεκέμβριος

Τρίτη 19-12-2023

09:00πμ

Χειμερινό

Ιανουάριος

Τρίτη 23-01-2024

09:00πμ

Εαρινό

Φεβρουάριος

Τρίτη 20-02-2024

09:00πμ

Εαρινό

Μάρτιος

Τρίτη 19-03-2024

09:00πμ

Εαρινό

Απρίλιος

Τρίτη 23-04-2024

09:00πμ

Εαρινό

Μάιος

Τρίτη 14-05-2024

09:00πμ

Εαρινό

Ιούνιος

Τρίτη 18-06-2024

09:00πμ

Εαρινό

Ιούλιος

Τρίτη 16-07-2024

09:00πμ

Εαρινό

Αύγουστος

Τρίτη 06-08-2024

09:00πμ

 

Μετάβαση στο περιεχόμενο