Τμήμα Νοσηλευτικής

Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο

Διοίκηση Τμήματος

Πρόεδρος Τμήματος 
Δρ. Κλεισιάρης Χρήστος,
Αναπληρωτής Καθηγητής,  kleisiaris@hmu.gr 

Αναπληρωτής Πρόεδρος Τμήματος 
Δρ. Κωνσταντινίδης Θεοχάρης,
Επίκουρος Καθηγητής,  harriskon@hmu.gr