Τμήμα Νοσηλευτικής

Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο

Κοινωνικές Παρεμβάσεις

Ιδιαίτερη σημασία δίδεται στην εξωστρέφεια του τμήματος. Έτσι, το τμήμα διοργανώνει ή συμμετέχει σε αρκετές παρεμβάσεις κοινωνικού χαρακτήρα, που έχουν στόχο την ενημέρωση ή την ευαισθητοποίηση του κοινού σε διάφορα θέματα όπως πχ. τον εθελοντισμό, τις πρώτες βοήθειες, κ.α.

 

Μετάβαση στο περιεχόμενο