Τμήμα Νοσηλευτικής

Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο

Οδηγίες για Πρωτοετείς Φοιτητές

Αγαπητοί φοιτητές/φοιτήτριες

Σας συγχαίρουμε για την επιτυχία σας και σας καλωσορίζουμε στο Τμήμα μας. Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά τα παρακάτω βήματα που αφορούν την διαδικασία για την απόκτηση των διαπιστευτηρίων (κωδικών πρόσβασης), τις ηλεκτρονικές υπηρεσίες του ιδρύματος και την ένταξη σας στην Πανεπιστημιακή κοινότητα.

 

1. Ηλεκτρονική προεγγραφή στην ιστοσελίδα του υπουργείου

Πριν την εγγραφή στο τμήμα σας είναι απαραίτητη η προεγγραφή σας στην ιστοσελίδα του υπουργείου https://eregister.it.minedu.gov.gr η είσοδος στην υπηρεσία γίνεται με τα διαπιστευτήρια που χρησιμοποιηθήκαν για την συμπλήρωση του μηχανογραφικού δελτίου.

Οδηγίες έχουν εκδοθεί από το Υπουργείο Παιδείας. Δείτε εδώ

2. Αποστολή/κατάθεση δικαιολογητικών ταυτοπροσωπίας

Εφόσον έχετε ολοκληρώσει επιτυχώς, την προεγγραφή σας, ΔΕΝ χρειάζεται να στείλετε / καταθέσετε κανένα δικαιολογητικό ταυτοπροσωπίας. 

3. Παραλαβή Κωδικών

Μετά την λήξη της προθεσμίας των προεγγραφών, και αφού σταλούν στο ίδρυμά μας οι σχετικές λίστες θα λάβετε στο email που δηλώσατε κατά την προεγγραφή σας στην εφαρμογή του Υπουργείου Παιδείας & Θρησκευμάτων , ενημερωτικό μήνυμα σχετικά με τον τρόπο έκδοσης των κωδικών σας, και την ενεργοποίηση του λογαριασμού σας. Μετά την ενεργοποίηση θα έχετε πρόσβαση στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες του Πανεπιστημίου.

4. Ενημέρωση για τηλεκπαίδευση

Χρησιμοποιώντας τους προσωπικούς κωδικούς σας, αποκτάτε πρόσβαση στην διαδικτυακή πλατφόρμα (eclass) που χρησιμοποιείται από τους διδάσκοντες και τις διδάσκουσες για την ενίσχυση και την καλύτερη οργάνωση της εκπαιδευτικής διαδικασίας, δημιουργώντας ένα δυναμικό περιβάλλον αλληλεπίδρασης και συνεχούς επικοινωνίας εκπαιδευτών/τριών και εκπαιδευόμενων. Μέσα από την διαδικτυακή πλατφόρμες, έχετε πρόσβαση σε ψηφιακό εκπαιδευτικό υλικό μαθημάτων που αναρτούν οι διδάσκοντες και οι διδάσκουσες, ανεξαρτήτως χώρου και χρόνου.

 

5. Ακαδημαϊκή Ταυτότητα (ΠΑΣΟ)

Η Ακαδημαϊκή Ταυτότητα (ΠΑΣΟ) χορηγείται με την έναρξη των σπουδών και είναι προσωπικό έγγραφο. Δεν αντικαθιστά την πολιτική ταυτότητα. Πιστοποίει τη φοιτητική ιδιότητα και διευκολύνει την πρόσβαση του/της κατόχου σε υπηρεσίες του Πανεπιστημίου, σε εκπτώσεις μέσων μαζικής μεταφοράς και σε σειρά άλλων παροχών/προσφορών προς φοιτητές και φοιτήτριες.

Εκδίδεται μετά από ηλεκτρονική αίτηση στην Ηλεκτρονική Υπηρεσία Απόκτησης Ακαδημαϊκής Ταυτότητας του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων.

Η αίτηση υποβάλλεται καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους, με χρήση των κωδικών που σας έχουν δοθεί για την πρόσβαση στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες του Πανεπιστημίου.

Οδηγίες Υποβολής Αίτησης ΠΑΣΟ

6. Εγγραφή στα μαθήματα του Α’ εξαμήνου

Η εγγραφή σας στα μαθήματα του Α’ εξαμήνου γίνεται αυτόματα από την γραμματεία του Τμήματος. Τα μαθήματα που δηλώθηκαν μπορείτε να τα δείτε στην ιστοσελίδα https://student.hmu.gr με τα διαπιστευτήρια που αποκτήσατε στο βήμα (3)

7. e-Υπηρεσίες

Σημαντικός αριθμός διαδικασιών που συνδέονται τόσο με τη φοίτηση όσο και με τη φοιτητική μέριμνα πραγματοποιούνται ηλεκτρονικά μέσα από εφαρμογές του Πανεπιστημίου ή του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων. Όλες οι εφαρμογές είναι προσβάσιμες με τους ίδιους κωδικούς (username & password). Για λόγους ασφάλειας οι κωδικοί πρόσβασης είναι μυστικοί και αυστηρά προσωπικοί για κάθε φοιτητή και φοιτήτρια.

Λογαριασμός e-mail

Το Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο παρέχει στους φοιτητές και στις φοιτήτριες λογαριασμό e-mail, τον οποίο μπορούν να χρησιμοποιούν ως προσωπική ηλεκτρονική διεύθυνση. Μέσω της διεύθυνσης αυτής, επικοινωνούν οι Γραμματείες των Τμημάτων και άλλες Υπηρεσίες του Πανεπιστημίου με τους φοιτητές και τις φοιτήτριες. Η διαχείριση της αλληλογραφίας μπορεί να γίνει μέσω της ιστοσελίδας διαχείρισης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

 

Ηλεκτρονική Γραμματεία (Φοιτητολόγιο)

H εφαρμογή Ηλεκτρονική Γραμματεία είναι το πληροφοριακό σύστημα μέσα από το οποίο οι φοιτήτριες και οι φοιτητές έχουν τη δυνατότητα να εξυπηρετούνται από τη Γραμματεία του Τμήματος μέσω web. Από την ηλεκτρονική γραμματεία μπορούν να :

  • πραγματοποιούν την εγγραφή τους κάθε εξάμηνο στο Τμήμα
  • δηλώνουν τα μαθήματα κάθε εξάμηνο
  • ελέγχουν τη βαθμολογία στα μαθήματά τους
  • υποβάλλουν αιτήματα στη Γραμματεία για την έκδοση Πιστοποιητικών (έκδοση βεβαίωσης σπουδών, έκδοση αναλυτικής βαθμολογίας, πιστοποιητικά για ασφαλιστικούς φορείς, εφορία, εργοδότες γονέων, στρατολογία, κλπ)

Για πρόσβαση στην Ηλεκτρονική γραμματεία παρακαλώ πατήστε εδώ.

 

Ασύρματο δίκτυο eduroam

Χρησιμοποιώντας τους προσωπικούς κωδικούς τους, οι φοιτητές/τριες έχουν πρόσβαση στο ασύρματο δίκτυο σε όλους του χώρους του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου.

Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε εδώ

Διαδικτυακή πλατφόρμα εκπαίδευσης

Χρησιμοποιώντας τους προσωπικούς κωδικούς σας, αποκτάτε πρόσβαση στην διαδικτυακή πλατφόρμα (eclass) που χρησιμοποιείται από τους διδάσκοντες και τις διδάσκουσες για την ενίσχυση και την καλύτερη οργάνωση της εκπαιδευτικής διαδικασίας, δημιουργώντας ένα δυναμικό περιβάλλον αλληλεπίδρασης και συνεχούς επικοινωνίας εκπαιδευτών/τριών και εκπαιδευόμενων. Μέσα από την διαδικτυακή πλατφόρμες, έχετε πρόσβαση σε ψηφιακό εκπαιδευτικό υλικό μαθημάτων που αναρτούν οι διδάσκοντες και οι διδάσκουσες, ανεξαρτήτως χώρου και χρόνου.

Βιβλιοθήκη Ηλεκτρονικοί Κατάλογοι

Χρησιμοποιώντας τους προσωπικούς κωδικούς σας,έχετε πρόσβαση σε ηλεκτρονικές πηγές πληροφόρησης και αναζήτησης, σε βιβλιογραφικές βάσεις καθώς και ψηφιακές συλλογές ανοικτής πρόσβασης που παρέχει η Βιβλιοθήκη του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου.

 

Εύδοξος

Χρησιμοποιώντας τους προσωπικούς κωδικούς σας, έχετε πρόσβαση στο σύστημα Εύδοξος, το οποίο αφορά στην αυτοματοποίηση της επιλογής και διανομής των συγγραμμάτων των μαθημάτων για όλα τα ΑΕΙ.

Μέσω της Ηλεκτρονικής Υπηρεσίας Ολοκληρωμένης Διαχείρισης Συγγραμμάτων και Λοιπών Βοηθημάτων (Εύδοξος), μπορείτε να επιλέγετε το σύγγραμμα που επιθυμούν σε κάθε μάθημα και να ενημερώνονται για τον τόπο και χρόνο παραλαβής του.

 

8. Σίτιση - Στέγαση

Για αιτήσεις και πληροφορίες σχετικά με την σίτιση και την στέγαση σας στο Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο  παρακαλούμε επισκεφθείτε την ιστοσελίδα της Διεύθυνσης Φοιτητικής Μέριμνας πατώντας εδώ.

Αιτήσεις για σίτιση στέγαση γίνονται στην ηλεκτρονική διεύθυνση https://secretariat.hmu.gr 

9. Βιβλιοθήκη

Η πρόσβαση στις υπηρεσίες της Βιβλιοθήκης του Πανεπιστημίου για δανεισμό βιβλίων γίνεται με την επίδειξη της ακαδημαϊκής ταυτότητας (πάσο).

10. Μετεγγραφές

Αναμένεται να εκδοθεί από το Υπουργείο η εγκύκλιος για τις μετεγγραφές των φοιτητών/τριών

11. Οδηγίες πρόσβασης

Για να δείτε οδηγίες πρόσβασης στα Τμήματα του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου παρακαλούμε πατήστε εδώ.

Μετάβαση στο περιεχόμενο