Τμήμα Νοσηλευτικής

Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο

Περιγραφή τμήματος Νοσηλευτικής ΕΛΜΕΠΑ

Γενική περιγραφή τμήματος Νοσηλευτικής ΕΛΜΕΠΑ: https://youtu.be/AXGSM7Vz0nE

Ενημέρωση των νέων φοιτητών του τμήματος Νοσηλευτικής για το Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο και το τμήμα Νοσηλευτικής της σχολής Επιστημών Υγείας.

Λεπτομέρειες για το τμήμα Νοσηλευτικής: https://youtu.be/pJgk22mHD6E

Ενημέρωση των νέων φοιτητών του τμήματος Νοσηλευτικής για το τμήμα Νοσηλευτικής . Αναλυτικότερα δίνονται πληροφορίες για:

  • Το Πανεπιστήμιο και το τμήμα Νοσηλευτικής
  • Τη νοσηλευτική επιστήμη και τη φιλοσοφία του τμήματος
  • Τις σπουδές στο τμήμα (Προπτυχιακές & Μεταπτυχιακές)
  • Το ανθρώπινο δυναμικό
  • Το πρόγραμμα Α εξαμήνου
  • Απαντήσεις σε συχνές απορίες