Τμήμα Νοσηλευτικής

Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο

ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ

ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΣΕ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΜΕ ΚΑΤΑΓΩΓΗ ΑΠΟ ΚΟΜΟΤΗΝΗ ή ΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΡΟΔΟΠΗΣ

Το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών προκηρύσσει τη χορήγηση δύο (2) υποτροφιών για προπτυχιακές σπουδές στο εσωτερικό (ακαδ. έτους 2018-2019) με επιλογή, από τα έσοδα του κληροδοτήματος «Κλεάρχου Τσουρίδη».

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν οι έχοντες οικονομική αδυναμία, επιμελείς  και ει δυνατόν άριστοι  φοιτητές Α.Ε.Ι  της χώρας (συμμετοχή στις πανελλαδικές Εξετάσεις ΓΕΛ ή ΕΠΑΛ έτους  2018 ),  καταγόμενοι  από την Κομοτηνή ή την Περιφερειακή Ενότητα  Ροδόπης .

H προθεσμία υποβολής αιτήσεων λήγει στις 15-2-2021.

Το πλήρες κείμενο της προκήρυξης με τις προϋποθέσεις συμμετοχής, καθώς και η αίτηση υποψηφιότητας διατίθενται  στην ιστοσελίδα της Υπηρεσίας  www.iky.gr.