Τμήμα Νοσηλευτικής

Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο

Ενημέρωση των νέων φοιτητών του τμήματος Νοσηλευτικής για την ασύγχρονη πλατφόρμα eClass

Ενημέρωση των νέων φοιτητών του τμήματος Νοσηλευτικής για την ασύγχρονη πλατφόρμα eclass του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου.

 • Μαθήματα (Σύγχρονα – Ασύγχρονα)
 • Σημειώσεις – ακαδημαϊκά βοηθήματα
 • Συγκρότηση εργαστηριακών ομάδων
 • Ανακοινώσεις
 • Επικοινωνία μέσω email με τον καθηγητή
 • Αποτελέσματα βαθμολογιών
 • Τηλεδιασκέψεις
 • Κ.Α

Γενική περιγραφή του eClass : https://youtu.be/65-Na0vzwn0

Το  Video «ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ECLASS – ΜΕΡΟΣ Α» https://youtu.be/65-Na0vzwn0   αποσκοπεί στην εκμάθηση βασικών λειτουργιών  του eclass και συγκεκριμένα  δίνονται πληροφορίες για τα παρακάτω:

 • Τι είναι το είναι το eclass
 • Πως μπορεί ο φοιτητής να ενεργοποιήσει  το λογαριασμό του στο  eclass και να αποκτήσει πρόσβαση στα μαθήματα του τμήματος
 • Πώς θα βρεί εγχειρίδια χρήσης

Εγγραφή στο eclass και βασικές λειτουργίες: https://youtu.be/NJvLZvWr3sQ

Στο  Video «ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ECLASS – ΜΕΡΟΣ Β» https://youtu.be/NJvLZvWr3sQ δίνονται πληροφορίες για τα παρακάτω:

 • Εγγραφή φοιτητή στο eclass
 • Ρύθμιση profile φοιτητή
 • Δημιουργία Χαρτοφυλακίου – Εγγραφή σε μαθήματα
 • Επικοινωνία με καθηγητή κάθε μαθήματος
 • Επιλογή ομάδας εργαστηρίου
 • Παρακολούθηση ανακοινώσεων
 • Πρόσβαση σε εκπαιδευτικό υλικό ανά μάθημα
 • Σύνδεση σε τηλεδιάσκεψη
Μετάβαση στο περιεχόμενο