Τμήμα Νοσηλευτικής

Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο

Νέα & Ανακοινώσεις

ΕΚΤΑΚΤΑ ΜΕΤΡΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ

Σύμφωνα με την  Κοινή Υπουργική Απόφαση με θέμα «Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19» (ΦΕΚ 4829/τΒ΄/2-11-2020). Στο σημείο 9 του άρθρου 1 της ως άνω απόφασης αναφέρονται τα μέτρα που ισχύουν στα...