Τμήμα Νοσηλευτικής

Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο

Πρακτική Άσκηση

Πρακτική Άσκηση

Οι φοιτητές του Τμήματος Νοσηλευτικής, όπως και αυτοί των άλλων Τμημάτων των  (πρώην) ΤΕΙ, στο πλαίσιο της εκπαίδευσής τους υποχρεούνται να διενεργήσουν πρακτική άσκηση κατά το τελευταίο εξάμηνο των σπουδών τους. Η πρακτική άσκηση αποτελεί σημαντικό τμήμα της εκπαιδευτικής διαδικασίας στο τελευταίο εξάμηνο σπουδών, διότι συνδέει την απόκτηση των θεωρητικών και εργαστηριακών γνώσεων και δεξιοτήτων με την κλινική τους εφαρμογή σε νοσοκομειακές μονάδες υγείας.

Βασικοί στόχοι του προγράμματος είναι  η ενσωμάτωσή των φοιτητών στο κλινικό περιβάλλον εργασίας με την άμεση και καθημερινή επαφή με ασθενείς και υγιείς, η πιστή εφαρμογή των διαδικασιών λειτουργίας διαφορετικών τμημάτων με ασθενείς που αναφέρουν ποικίλα προβλήματα και η βελτίωση των δεξιοτήτων στον κλινικό χώρο.

Παράλληλα ενισχύεται η κριτική σκέψη, η συνεργασία σε ομάδες, η εφαρμογή των κλινικών πρωτοκόλλων, η τήρηση των κανόνων ασφαλείας και συμπληρώνεται η εκπαίδευση τους δίπλα σε έμπειρους επαγγελματίες υγείας  σε χώρους υψηλής έντασης εργασίας. Ολοκληρώνοντας την πρακτική άσκηση έχουν αποκτήσει σε ικανοποιητικό βαθμό τα εφόδια ώστε να ανταποκριθούν ως επαγγελματίες στη φροντίδα ασθενών και υγειών με αποτελεσματικό κα ασφαλή τρόπο.

Η πρακτική Άσκηση του Τμήματος Νοσηλευτικής υποστηρίζεται από το έργο «Πρακτική Άσκηση Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης του ΤΕΙ Κρήτης» που περιλαμβάνει δράσεις για την αποτελεσματική και ποιοτική εκπαίδευση των φοιτητών του Ιδρύματος και υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ε.Π. «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία» με τη συγχρηματοδότηση από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ).

Το πρόγραμμα υλοποιείται  υπό το συντονισμό του  του ραφείου Πρακτικής Άσκησης του ΕΛΜΕΠΑ. 

Για περισσότερες πληροφορίες: Δικτυακός τόπος Γραφείου Πρακτικής Άσκησης του ΕΛΜΕΠΑ

Άμεση ενημέρωση σε επίπεδο τμήματος μπορείτε να έχετε και μέσω της ιστοσελίδας e-class, επιλέγοντας το «μάθημα» Πρακτική άσκηση και θέματα Erasmus.

Παρακαλούμε δείτε τα επισυναπτόμενα αρχεία που αφορούν :

1) Την υλοποίηση πρακτικής άσκησης με επιδότηση ΕΣΠΑ
2) Την αίτηση φοιτητή για πρακτική άσκηση (έκδοση 2019)

Ιδρυματικά Υπεύθυνος:
Κ. Λουλακάκης
Τηλ.: 2810 379430
Email: loulakak@hmu.gr

Επιτροπή πρακτικής άσκησης του τμήματος:
Ζ. Ανδρουλάκη, πρόεδρος, 2810379500, zandroul@hmu.gr
Θ. Κωνσταντινίδης, μέλος, 2810379543, harriskon@hmu.gr
Μ. Ψαρρού, μέλος,               2810379519, psaroum@hmu.gr

Επιστημονικά Υπεύθυνος Τμήματος για τα προγράμματα πρακτικής άσκησης
μέσω ΕΣΠΑ:

Θ. Κωνσταντινίδης
Τηλ.: 2810 379543
Email: harriskon@hmu.gr

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ Π.Α.
ΑΙΤΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΗ ΓΙΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 2019
ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ
ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ 2019
ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΜΕ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗ ΕΣΠΑ
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 483/84
ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ 2019
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΣΠΑ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2020
ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΑΕΙ 17-3-20