Τμήμα Νοσηλευτικής

Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο

Συνιστώμενα Συγγράμματα

ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΑ ΣΥΓΓΡΑΜΜΑΤΑ – ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΟ ΕΤΟΣ 2020-2021
     Tα προτεινόμενα συγγράμματα κατά μάθημα είναι αυτά που εμφανίζονται στην λίστα που ακολουθεί. Θα πρέπει να σημειωθεί ότι, σύμφωνα με την νομοθεσία, «οι προπτυχιακοί φοιτητές δικαιούνται να επιλέξουν και να προμηθευτούν δωρεάν αριθμό διδακτικών συγγραμμάτων ίσο με τον συνολικό αριθμό των υποχρεωτικών και επιλεγόμενων μαθημάτων».
Εφιστάται η προσοχή των σπουδαστών να προμηθεύονται ένα ακριβώς σύγγραμμα ανά μάθημα μέχρι την αποφοίτησή τους, ώστε να εξασφαλίσουν συγγράμματα για όλα τα μαθήματα (ενδεχόμενη προμήθεια περισσοτέρων από ένα συγγραμμάτων ανά μάθημα συνεπάγεται αδυναμία προμήθειας συγγράμματος άλλου μαθήματος).

ΣΥΓΓΡΑΜΜΑΤΑ 2020-21
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΔΙΑΝΟΜΗ ΣΥΓΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Χ2020-2021